شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

  1. صفحه نخست
  2. اخبار

دسته بندی: اخبار

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) – فروش هتل سحاب طرقبه

 باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم )      شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظرداردیک باب هتل سحاب واقع در طرقبه به آدرس :مشهد،طرقبه،روبروی پمپ بنزین،جاده حصار گلستان،بعد از پُل آهنی اول سمت راست…

خلاصه ایی از اقدامات چهارساله هیئت مدیره95تا98

 باسمه تعالی خلاصه ای ازاقدامات انجام شده شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درطی سالهای فروردین 1395لغایت مهر1398   1- تحویل287واحدبخش مسکن فاز7بابیش ازهشت میلیاردتومان هزینه (ثبت نامی سالهای1381 و1390)درهنگام تحویل به هیئت مدیره جدید تأمین دلیل گردیده…

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) – فروش هتل سحاب طرقبه

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبـت اول ) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظردارد یک باب هُتل سحاب واقع در طرقبه به آدرس :مشهد،طرقبه،روبروی پُمپ بنزین، جاده حصار گلستان،بعد ازپُل آهنی اول سمت راست…

آگهی مناقصه عمومی-نوبت اول

باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول ) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد سقف کاذب طبقه همکف پروژه فاز 7 سایت 6H بخش مسکن سحاب واقع در کرمان :…

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی شهید باهنر (محصولات نوببا) واقع در کرمان :جاده تهران بعد از پُل راه…

اطلاعیه مالکین مجتمع مسکونی 392 و 600واحدی – نگین و آپادانا

(( اطــلاعـیـه )) قابل توجه مالکین مجتمع مسکونی 392 و 600 واحدی سحاب فرهنگیان (نگین و آپادانا) (بلوکهای 1 الی 23) احتراماً با توجه به اینکه مهلت تحویل اسناد مالکیت واحدهای فوق از تاریخ 01/06/1397…