شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

مصاحبه جناب آقای احمد بابایی رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان

بسمه تعالی

اکنون که به خواست خداوند متعال به حیطه مسئولیت سحاب گام نهاده ایم و این امانت را به صلا حد ید مجمع عمومی تحویل گرفته ایم ، ضمن ارج نهادن زحمات و تلاشهای مسئولان پیشین تلاش خواهیم کرد که تا حد توان گام موثری در جهت عزت و سربلندی فرهنگیان استان کرمان بخصوص اعضاء محترم سحاب برداریم و امیدواریم که در این حیطه موفق به رفع کاستی ها و نواقص و تقویت نقاط قوت شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان شویم تا بدان حد که ببینیم همه 50000 پرسنل آموزش و پرورش به عضویت سحاب در آمده اند و شرکت سحاب در مقام موفق ترین و برترین تعاونی های فرهنگیان در کل کشور قرار گرفته است . در زمینه مسکن سازی همه سعی و تلاش ما این است که بتوانیم به پشتوانه اعضاء محترم سحاب گامی در جهت خانه دار شدن معلمین برداریم تا بدانجا که هیچ معلمی در کرمان بی خانه نباشد. و در خصوص خد مات دیگری که شرکت سحاب می تواند به اعضاء محترم ارائه دهد چه از نظر خد مات معیشتی ، رفاهی و غیره تمام کوششمان این است که این خد مات بیش از پیش ادامه و گسترش پیدا بکند تا شرکت سحاب مایه افتخار همه معلمان آموزش و پرورش استان کرمان باشد . در این راه از خدا یاری می جوئیم که بتوانیم این امانت را صحیح و سالم به سرمنزل مقصود برسانیم و شاهد رشد و شکوفایی همت فرهنگیان استان کرمان باشیم.

 

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

میزان تولید کارخانه سحاب پانل از ابتدای تاسیس تا 25/8/85

خواندن مطلب بعدی ←

مصاحبه جناب آقای تراز عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان