شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان استان کرمان ( نوبت اول ) ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 13/4/88 در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده شهید چمران تشکیل گردید ، این جلسه با حضور 220 نفر از نمایندگان باطنین انداز شدن آیاتی چند از کلام وحی آغاز و بر طبق روال قانونی صورت های مالی و بودجه پیشنهادی سال 88 هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی رسید .

0 مورد نقد و بررسی

خواندن مطلب بعدی ←

شرح مصاحبه جناب آقای مهندس کردی ( شهردار منطقه 2) مورخ 27/8/85