شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

بازدید هیأت مدیره از فاز 7 مسکن فرهنگیان

 بازدید هیات مدیره از فاز 7 مسکن فرهنگیان

روز سه شنبه مورخ 23/8/85 هیئت مدیره شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان استان کرمان ضمن بازدید از نوار تجاری فاز 4 و واحد های مسکونی در حال ساخت فا ز7 شرکت سحاب نشستی با مدیر عامل شرکت جناب اقای مهند س یوسفی و مد یر بخش مسکن جناب آقای مهند س ضیاء الدینی داشتند و در خصوص رفع موانع و مشکلاتی که بر سر راه است به بحث و تبادل نظر پر د اختند به این امید که مشکلات موجود هر چه سریعتر مرتفع و انشاء الله اعضاء محترم به تعهدات
خود عمل و شرکت نیز شرمنده اعضاء محترم در تحویل واحد ها نگردد.

→ خواندن مطلب قبلی

بازدید وزیر تعاون کشور سری لانکا و هیأ ت همراهشان از فعالیتهای شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان استان کرمان

خواندن مطلب بعدی ←

میزان تولید کارخانه سحاب پانل از ابتدای تاسیس تا 25/8/85