شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مرحله دوم – نوبت اول

باسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم (نوبت اول)
شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
بدین وسیله از کلیه نمایندگان محترم منتخب مجمع عمومی (نمایندگان یک درصد-اصلی)

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان دعوت به عمل می آید تا به منظور شرکت در

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم (نوبت اول) که رأس ساعت 9 صبح روز

پنجشنبه مورخ 25/07/1398 در سالن اجتماعات اردوگاه آموزشی و فرهنگی اداره

استثنائی واقع در کرمان: جاده کوهپایه – سه راهی حسن آباد – بسمت اردوگاه شهید

باهنر برگزار می گردد .

    همچنین متقاضیان کاندیدا در سمت بازرسی می توانند حداکثر یک هفته پس از انتشار

آگهی جهت ثبت نام شخصاً با مدارک لازم به روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب

فرهنگیان واقع در کرمان : خیابان سپه – روبروی شهرداری مرکزی – نبش سپه یک ،

مراجعه و یا با شماره تلفن 32261296-034 تماس حاصل نمایند.

    
ضمناً نمایندگان محترم رأس ساعت 8 صبح جهت اعزام به اردوگاه آموزشی و فرهنگی

جلوی درب دانشگاه فرهنگیان واقع در کرمان : چهارراه شهید رجایی (خورشید) – پردیس

شهید باهنر حضور بهم رسانند.

دستور کار جلسه :

1-    ارائه گزارش هیئت مدیره و مدیر عامل

2-    ارائه گزارش بازرسان در خصوص صورتهای مالی سال 1397

3-      تعیین سیاست های شرکت در سال 1398 و تصویب بودجه پیشنهادی 1398

4-    در خصوص فروش و یا تهاتر زمین خیابان ابوحامد

5-    در خصوص ارزیابی دارایی های شرکت

6-    تغییر کاربری کارخانه نان ماشینی شهید باهنر

7-    تصویب ترازنامه مالی سال 1397

8-    انتخاب بازرسین (اصلی و علی البدل)

 

                                      هیئت مدیره شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
مدارک لازم جهت ثبت نام بازرسی :

تصویر برابر با اصل از صفحات شناسنامه (تمام صفحات )

تصویر برابر با اصل از کارت ملی (پشت و رو)

تصویر برابر با اصل از کارت پایان خدمت (آقایان)

عکس 4×3                        2 قطعه

تصویر برابر با اصل از مدرک تحصیلی

حکم کارگزینی برای اعضاء شاغل

حکم بازنشستگی برای اعضاء بازنشسته

فرم های ثبت نام کاندیدا (حضور شخص نامزد جهت تکمیل مدارک با امضاء و اثر انگشت الزامیست )

سوابق شغلی قبلی وفعلی داوطلب محترم باارائه مدارک برابربااصل حداکثردر10 سطر بصورت تیتروار نوشته تا با مسئولیت خودتان در مجمع بین نمایندگان یک درصدتوزیع گردد.

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)فروش هتلهای شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درمشهدمقدس

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)اجاره یکباب غرفه درفروشگاه معلم