شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آدرس مکانهای برگزاری انتخابات نمایندگان یک درصد اعضاء شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در شهرستانها و مناطق استان

بدینوسیله آدرس مکانهای برگزاری انتخابات نمایندگان یک درصد اعضاء شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در شهرستانها و مناطق استان به شرح ذیل اعلام می گردد : * زمان برگزاری مجمع– روز شنبه ، مورخ 11/04/1401 ، از ساعت 9 صبح لغایت 16 بعد ازظهر

ارزوئیه سالن کنفرانس در اداره آموزش و پرورش
انارسالن کنفرانس شهیدان صالحی در اداره آموزش و پرورش
بافتسالن اجتماعات هنرستان الزهراء (س)
بردسیرسالن پیامبر اعظم (ص) جنب دبستان شهید نامجو واقع در خیابان معلم
بم تالار فرهنگیان میدان امام حسین (ع)
جیرفتسالن شهدای فرهنگی ( نمونه ابرار ) بلوار معلم
چترودسالن شهید حاج قاسم سلیمانی در اداره آموزش و پرورش
دانشکده شهید چمرانسالن کنفرانس در دانشکده شهید چمران
رابر سالن سردار دلها در اداره آموزش و پرورش
راور سالن شهید مطهری در اداره آموزش و پرورش
راین سالن کنفرانس در اداره آموزش و پرورش
رفسنجان سالن اجتماعات شهدای دانش آموزی در اداره آموزش و پرورش
رودبار سالن اداره آموزش و پرورش
ریگان سالن شهید حججی در اداره آموزش و پرورش
زرند سالن اجتماعات امام حسن مجتبی (ع) در اداره آموزش و پرورش
سیرجان سالن اجتماعات در اداره آموزش و پرورش
شهداد سالن کنفرانس شهیدامیرخانی دراداره آموزش وپرورش خیابان طالقانی،خیابان فرهنگ
شهربابکنمازخانه دراداره آموزش وپرورش خیابان ولیعصر(عج) چهارراه نیروی انتظامی
اداره آموزش و پرورش عشایری سالن شهید حاج قاسم سلیمانی در اداره آموزش و پرورش
عنبرآباد سالن کنفرانس شهید دارا خسروی در اداره آموزش و پرورش
فاریاب سالن کنفرانس شهید یوسف زاده در اداره آموزش و پرورش
فهرجسالن کنفرانس در اداره آموزش و پرورش
قلعه گنجسالن اجتماعات در اداره آموزش و پرورش
کشکوئیهسالن اجتماعات در اداره آموزش و پرورش
کوهبنان سالن استاد مطهری خیابان طالقانی
کهنوج نمازخانه در اداره آموزش و پرورش
گلبافسالن اجتماعات در اداره آموزش و پرورش
منوجان سالن شهدای دانش آموزی بلوار معلم
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان ، اداره استثنایی ، آموزشکده حضرت فاطمه الزهرا(س) ، آموزشکده کرمان ،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نوسازی مدارس
مدرسه هوشنگ مرادی کرمانی ، خیابان وحشی بافقی
اداره آموزش و پرورش ناحیه دو سالن اجتماعات کانون اندیشه روبروی بیمارستان مهرگان
اداره آموزش و پرورش ناحیه یکسالن اجتماعات در اداره آموزش و پرورش
نرماشیرسالن اجتماعات شهید مطهری در اداره آموزش و پرورش
نوقنمازخانه در اداره آموزش و پرورش
ماهانسالن شهید حاج قاسم سلیمانی در اداره آموزش و پرورش

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مجامع عمومی دو مرحله مرحله اول (نوبت اول) _ انتخابات نمایندگان یک درصد در شهرستان و مناطق