شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

  1. صفحه نخست
  2. دسته‌بندی نشده

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

قرعه کشی فروشگاه بزرگ معلم درشهریورومهرماه 1395

صورتجلسه قرعه کشی ماهیانه شهریورومهر 95 درتاریخ 02/08/95ساعت 5/7 شب، قرعه کشی ازتعداد بیش از 30000 کارت توزیع شده با حضور مردم و مسئولین واحدها وغرفه داران در محوطه فروشگاه انجام شد وافراد مشروحه ذیل برنده قرعه…

قرعه کشی فروشگاه بزرگ معلم درتیرومردادماه 1395

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره کارت جایزه 1 عظیم میراولیایی حسین 469734 کالابرگ چهارصد هزارریالی 2 مهدی نوری زهمکان محمود 417925 کالابرگ چهارصد هزارریالی 3 نازنین زینب بخشاش هادی 400625 کالابرگ چهارصد…

مدارک جهت ثبت نام بازرسین

           ریاست محترم اداره آموزش وپرورش :————–       با سلام          احتراما” مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم ( نوبت اول ) این تعاونی در روز دوشنبه مورخ 21/04/1395 ساعت 9 صبح به منظور انتخاب بازرسین ( اصلی و…

آگهی مزایده عمومی (اجاره)کارخانه نان ماشینی شهیدباهنر

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد کارخانه نان ماشینی شهید باهنر واقع در جاده تهران بعد از پل راه آهن روبروی شرکت پخش البرز که دارای 8…

آگهی دعوت از اعضاء محترم شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی دعوت از اعضاء محترم شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان     دراجرای آئین نامه تشکیل مجامع عمومی عادی دومرحله ای مرحله اول (نوبت اول)وبه منظور انتخاب نمایندگان ازبین کلیه اعضاء بدین وسیله ازتمامی اعضاء…

گزارش تصویری ازنحوه برگزاری مجمع بانمایندگان سحاب

گزارش تصویری ازدیدارمدیرعامل واعضاء هیئت مدیره وبازرسین سحاب بانمایندگان سحاب فرهنگیان درادارات آموزش وپرورش شهرستان ومناطق درمورخ 4/3/1395در محل مهمانسرای فرهنگیان درخصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی

قرعه کشی فروشگاه بزرگ معلم دردی وبهمن ماه 1394

 صورتجلسه قرعه کشی ماهیانه دی وبهمن ماه 1394 درتاریخ 02/12/94 ساعت 5/7 شب،قرعه کشی ازتعداد بیش از 22000 کارت توزیع شده باحضورمردم ومسئولین واحدهاوغرفه داران درمحوطه فروشگاه انجام شد وافرادمشروحه ذیل برنده قرعه کشی شده اند: ردیف…

گزارشی ازفعالیت های فروشگاه معلم

فعالیت های فروشگاه بزرگ معلم – قرعه کشی هردوماه یک باربه تعداد30نفرهرنفرمبلغ000/400ریال – تفاهم نامه باشرکت چای دبش وگذاشتن جایزه یک دستگاه خودروی پرایدبرای مشتریانی که تاسقف000/500ریال خریدداشته باشنددر صورتی که چای دبش جزء خریدآنهاباشد…

آگهی های مناقصه عمومی ساخت وتکمیل تعداد12بلوک ساختمانی فاز8سحاب

آگهی مناقصه عمومی شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان استان کرمان درنظردارد تعداد 12 بلوک ساختمانی فاز 8 واقع دربلوارجمهوری اسلامی – خیابان وصال انتهای کوچه 10 راطبق مشخصات فنی ونقشه های سازه ای واجرایی به شرح زیرازطریق مناقصه…