شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

  1. صفحه نخست
  2. دسته‌بندی نشده

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)فروش واحدهای تجاری شهرک ن والقلم وزمین هفت باغ

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد تعـدادی از واحد های تجاری خود را واقـع در کرمـان : چهـارراه جـوپاری – بین شهرک خواجو تا…

آگهی مناقصه عمومی-نوبت اول

باسمه تعالی   آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول )  شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان در نظر دارد سقف کاذب طبقه همکف پروژه فاز 7 سایت 6H بخش مسکن سحاب واقع در کرمان : جاده تهران،کوچه شهیدان…

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) – فروش هتل سحاب طرقبه

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبـت اول ) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان درنظردارد یک باب هُتل سحاب واقع در طرقبه به آدرس :مشهد،طرقبه،روبروی پُمپ بنزین، جاده حصار گلستان،بعد ازپُل آهنی اول سمت راست…

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره پنج باب غرفه درفروشگاه معلم

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) فروشگاه بزرگ معلم واقع درکرمان :بلوار قدس،انتهای ترمینال مسافربری قدیم، درنظرداردتعدادپنج باب غرفه درطبقه فوقانی ومحوطه بیرون فروشگاه را ازطریق مزایده عمومی بصورت قرارداداجاره صرفاًجهت خدمات ذکرشده درجدول…

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی شهید باهنر (محصولات نوببا) واقع در کرمان :جاده تهران بعد از پُل راه…

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی (نوبت اول) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر (محصولات نوببا) واقع در کرمان :جاده تهران بعد از پُل راه آهن…

اطلاعیه

اعضاء محترم شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان کرمان باسلام  نظر به مصوبه مجمع عمومی در سال 1398 مبنی بر ارزش گذاری سهام به روز، به اطلاع میرساند که کلیه املاک توسط کانون کارشناس رسمی قیمت گذاری…

جلسه تودیع ومعارفه مدیریت جدیدفروشگاه بزرگ معلم

باسمه تعالی  درروزشنبه مورخ 18/08/1398جلسه تودیع معارفه ، با حضور مدیرعامل محترم آقای احمد حسن زاده و نائب رئیس هئیت مدیره محترم شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان آقای عنایت اله رئیسی و باحضورجمعی از غرفه داران محترم فروشگاه…

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)اجاره یکباب غرفه درفروشگاه معلم

باسمه تعالی آگهی مزایده عمومی(نوبت اول) فروشگاه بزرگ معلم در نظر دارد یک باب غرفه در محوطه ورودی فروشگاه را جهت ایجاد کترینگ با شرایط مشخص به افراد حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره واگذار…

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مرحله دوم – نوبت اول

باسمه تعالی آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم (نوبت اول) شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان بدین وسیله از کلیه نمایندگان محترم منتخب مجمع عمومی (نمایندگان یک درصد-اصلی) شرکت تعاونی…