شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

 شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / اهداف و منشور / منشور اخلاقی سحاب

باسمه تعالی

 

(( منشور اخلاقی شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان استان کرمان ))

 

 

الم یعلم بان الله یری

 

1 .  وجــدان اخلاقی و کاری را همواره بر عملکرد خویش ناظر می بینم و به هشــدارهــایش  تــوجــه می نمایم .

2 . از گفتار و کردار ناصواب پرهیز نموده و اصل را بر صداقت می گذارم .

3 . در همه حال خوشروئی و خلق نیکو را ملاک عمل قرار میدهم  .

4 . “ همیشه حق با مشتریست “ را عمیقا“ باور داشته و رضایت مراجعین را ضامن بقاء شرکت میدانم .

5. شنیدن صحبت کارکنان و مراجعان و راهنمائی و رفع نیاز آنان را از اهم وظایف خود دانسته و کلام و سخن کسی را هرگز قطع نخواهم نمود  .

6 . حرمت انسان ، مصالح عموم و مصلحت شرکت را در نظر می گیرم .

7. گنجینه اسرار مراجعان خواهم بود .

8. وقت متعلق به همه است آ نرا تلف نمی کنم ودر انجام وظایف سهل انگار و منت گذار نخواهم بود .

9.اسراف نمی کنم و بر حراست از حق و حقوق اعضاء تأکید می نمایم .

10 . از تمسخر و تحقیرمردمان پرهیز نموده و افکار و اندیشه ها را محترم می شمارم ، حتی اگر مورد پسندم نباشد .

 11.  از تأخیر در ورود و تعجیل در خروج پرهیز می نمایم .

12.. شرع و عرف را در پوشش مناسب رعایت خواهم نمود