شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / شرکت ها و واحد ها / شرکت ها / بخش مسکن شرکت سحاب فرهنگیان / اطلاعات جامع مسکن بویژه فاز7 / ضوابط و استانداردها 

 

معرفی مدیران بخش مسکن شرکت سحاب فرهنگیان استان کرمان


نام و نام خانوادگی : مهندس احمد برجسته

سمت : مدیر بخش مسکن

تحصیلات : مهندس عمران- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام ونام خانوادگی : مهندس ضیاءالدینی  

سمت : مدیرسابق بخش مسکن

تحصیلات : مهندس عمران (گرایش سازه)

سابقه فعالیت : 15 سال

        صندوق پستیeng_ziaadiny@sahabmaskan.com  
 

نام ونام خانوادگی :محمد ابراهیمی

سمت : مدیر سابق بخش مسکن

تحصیلات : مهندس عمران (گرایش سازه)

سابقه فعالیت : 10 سال

صندوق پستی 

 

نام ونام خانوادگی : مهندس سعید زمانی نیا

سمت : مدیر دفترفنی

تحصیلات : فوق لیسانس عمران (گرایش سازه)

سابقه فعالیت : 10 سال

صندوق پستی eng_zamanynia@sahabmaskan.com

 

نام ونام خانوادگی : مهندس قلی زاده

سمت : سرپرست نظارت

تحصیلات : مهندس عمران

سابقه فعالیت : 10 سال

صندوق پستی Eng_gholyzade@sahabmaskan.com