شما اینجا هستید:  صفحه اصلی/  منابع و امور مالی / منابع مالی /  سرمایه

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

سـرمــایـه :

سرمایه شرکت در پایان سال 87 مبلغ 85.149.000.000  ریال می باشد که تماما“ توسط اعضاء پرداخت و ارزش دفتری هر سهم 1000 ریال می باشد .

 

میزان سرمایه گذاری اعضاء سحاب از سال 77 لغایت 87 

ردیفسال فعالیتتعداد سهاممبلغ سرمایه به هزار ریال
1772.7862.786
27816.48316.483
37911.88611.886
4808.2418.241
5812.2502.250
6822.8982.898
7832.7022.702
88415.75415.754
98513.00013.000
10869.1489.148
11879.1499.149
12جمع کل85.14985.149.000

#4 میزان سرمایه گذاری سال 87 اعضاء پس از کسر 1.377.000 ریال استردادی می باشد .