شما اینجا هستید:  صفحه اصلی / منابع و امور مالی / منابع مالی / سرمایه گذاری در بخشهای مختلف شرکت

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان
 
 

جدول سرمایه گذاری در بخش های مختلف

شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ارقام به میلیون ریال

 

عنوان

 

 
 
 
سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

 

سال

مبلغ

سال

مبلغ

جمع

سال

مبلغ

جمع

فــروشگــاه

معلــم

77

 

78

 

79

 

80

 

81

12.000

82

56

83

628

84

173

85

115

86

1.237

14.210

87

187

14.397

             

هتل سحاب

           

77

 

 

 

78

 

 

79

 

1.000

 

 

80

 

1.213

 

81

 

763

 

82

 

 

10.598

 

83

 

 

4.463

84

3.198

85

1.962

86

985

24.182

87

1.371

25.553

            

کــارخــانه محصولات غذایی شهید باهنر

          

77

 

 

 

 

 

78

3.728

79

1.309

80

602

81

435

82

 

 

2.442

83

 

 

 

851

84

853

85

561

86

251

11.032

87

405

11.437

مهمانسرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

53

83

6

84

-

85

-

86

-

59

87

-

-

 
دفتر مرکزی

 

77

 

78

 

79

376

80

2.643

81

2.650

82

 

 

12.861

 

83

 

 

275

84

1.411

85

84

86

3.004

24.862

87

206

24.656

سحاب الربیع

77

-

78

-

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

256

85

-

86

-

256

87

-

256

سحاب پانل و کارگاه برش

77

-

78

-

79

 

80

 

81

 

82

 

83

 

84

-

85

7.417

86

1.102

8.519

87

290

8.809

جمع کل

                                                                                                                                     

                             85.167