شما اینجا هستید : صفحه اصلی / درباره ما

 سحاب چرا ؟

در هنگامه ای به هنگامه های قرآنی ، عزت و فکرت درهم آمیختند و بذر همت را در سرزمین “ شدن “ پاشیدند تا دانه دانه های شیدای نا پیدای عشق در زیر رملهای روان کویر این سرزمین صبر و مقاومت یقه چاک نمایند و ریشه در جستجوی رطوبت به هر سو دوانند .

شعله های شمع محفل دانش و بینش ، در مقابل دیده سماواتیان رقصی به سماع کردند تا در کوتاهی و بلندی خویش جاه و جلال و جبروت “ خواستن ، توانستن است “ را بنمایانند .

تندر فرو خفته در گلوی توانمندی ، رعد آسا برسر حقر و فقر علمداران علم به غرش درآمد که هان :

همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جائی رسیده اند

جمعی از فرهنگیان استان در ستیز با مرارت و حقارت دستی به زانوان خود گرفتند و بر تمرکز فکر و اندیشه در کلاس درس تکیه نمودند و بیرق ارتقاء منزلت اجتماعی را بر افراشتند و گام در طریق “ آموزش در عمق ، پرورش در عمل ، پشتیبانی به جد “ نهــادند و با انــدک تــوشه ای بــرگــرفته از معــاش خــویش ، نــابــاوری را کنــار زدنــد و اقتــدار همــت را در “ تعاونوا علی البر و التقوی “ آزمودند .

روزهای پر از بیم و امید در الحاق پاره ابرهای اعتماد زودتر از زود زمین و زمان را در می نوردید و سحاب ثقــال را فــراهم می آورد تا بر سر خادمان عرصه تعلیم تربیت سایه رحمت بگستراند . دانه دانه های ریز و درشت بایستن در تأسی به “ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما با نفسهم “ فرو می ریختند و به بند در می آمدند تا تسبیح “ فرصت کثرت معلمان به جای تهدید “ نشیند .

چنین بود که نیمی از فرهنگیان به تماشای سبزینه دشت تضامنی “ الذین جاهدوا فینا لنهد ینهم سبلنا “ نشستند و سایه دست بر ابروان ، در آن دورهای دور ، عظمت “ از تو حرکت از خدا برکت “ را رؤیت نمودند و تجربه کردند اگر چه دیر شروع میشد ! اما . . .

چگونه ؟

در سال 1354 هـ . ش تعدادی از فرهنگیان فقط به تأسیس “ تعاونی اعتبار “ همت گماشتند و بلافاصله متوقف گردیدند ، جمعی از آنها به دیدار خدا شتافته و گروهی به انتظار مانده بودند تا پس از 24 سال ( 1378 هـ . ش ) شاهد شکل گیری شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان بر این پایه از اخلاص باشند و این چنین نیز گردید .

با پیوستن قریب 150 نفر عضو جدید ، اعضای هیأت مدیره تعاونی اعتبار ( هیأت مؤسس سحاب ) انتخاب گردیدند و به اصلاح اساسنامه و انجام امور ثبتی و قانونی آن اقدام نمودند . نام سحاب ( ابر ) بر گرفته از قرآن کریم به اعتماد فرهنگیان بر “ اعتبار “ گذاشته شد .اهداف این حرکت عظیم پشتیبانی در هفته معلم 1378 هـ . ش که با دهه محرم 1420 هـ . ق همراه گردیده بود در 32 شهر و منطقه آموزشی با فرهنگیان در میــان گــذاشته شد . استقبال آنها با بیان “ جانا سخن از زبان ما می گوئی “ موجب گردید تا تعــداد 25001 نفر حدود ( 50% ) از فرهنگیان در اوج بی اعتمادی به تعاونیهای ناموفق مصرف و مسکن به تعاونی سحاب بپیوندند و هر کدام با پنج هزار تومان که تقریبا“ ( 6% ) از دریافتی ماهیانه آنها بود بمدت سه سال به تدریج سرمایه ای بر هم نهادند و چرخ سحاب را به گردش درآوردند .

یک سوم از این سرمایه ( جز سال اول ) همواره در چرخه وام بدون کارمزد در بین اعضاء دست بدست گردید تا گره ای از کار بگشاید و دو سوم آن با نگاه به آینده در بخش های مختلف بکار گرفته شد و دامنه های تلاش را برای عزت معلمان بگسترانید اکنون بر در بگاه جهان نمای سحاب ایستاده اید لطفا“ رمز و راز تو در توی “ تعاون “ را به معنای واقعی بگشائید و کشتزارهای هفت ساله ی همت ، حرکت و برکت فرهنگیان و شاخص های رشد تعالی و کمال فرزندان دیار کریمان را به تماشا نشینید و  28240نفر عضو کنونی سحاب را به شهادت طلبید و فراز و نشیبهای متعدد و متنوع روزگار ناباوری را به قضاوت گیرید. به سحاب مرکز ثقل باور فرهنگیان استان کرمان خوش آمدید . تفضل و تشرف