شما اینجا هستید:  صفحه اصلی /  تسهیلات و خدمات 

گردش وام
 
شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان از ابتدا قریب یک سوم  از سرمایه خود را به پرداخت وام جهت رفع نیازهای مالی اعضاء از سوی نمایندگیهای شرکت که در ادارات آموزش و پرورش کلیه شهرها و مناطق مستقر شده ، اختصاص داده و بیش از 90% اعضاء شرکت از این تسهیلات حتی برای چند نوبت استفاده کرده اند . تسهیلات بر اساس آئین نامه مربوطه به صورت قرض الحسنه و بدون هر گونه کارمزد و تشریفات معمول پرداخت می شود.