شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

اطلاعیه _ قابل توجه همکاران محترم فرهنگی عضو سحاب

به اطلاع میرساند بر اساس ماده 18 اساسنامه شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان در صورت لغو عضویت به سبب فوت – استعفا – انحلال و اخراج ارزش سهام عضو بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد بود.

امور سهام

روابط عمومی شرکت تعاونی سحاب فرهنگیان

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه درخصوص پروژه فاز 8 مسکن مجتمع ثامن الحجج (ع)

خواندن مطلب بعدی ←

اطلاعیه _ آگهی مزایده عمومی نوبت اول _ اجاره ی هتل آپارتمان آریانا در مشهد مقدس