شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا

باسمه تعالی
آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد

سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی شهید باهنر (محصولات نوببا)

واقع در کرمان :جاده تهران بعد از پُل راه آهن روبروی شرکت پخش البرز

را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

ضمناً جهت کسب اطلاع بیشتر از تاریخ22/04/1399به مدت ده روز کاری با

شمـاره تلفـن : 32261296- 034 تماس و یا به دفتر مرکزی واقع در

کرمان : خیابان سپه ، نبش سپه یک مراجعه نمائید.

متقاضیان جهت بازدید کارخانه می توانند از تاریخ فوق به مدت ده روز کاری

از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر مراجعه نمایند .

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره پنج باب غرفه درفروشگاه معلم