شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

آگهی مزایده عمومی(نوبت اول)-اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی

باسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان کرمان در نظر دارد

سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر (محصولات نوببا)

واقع در کرمان :جاده تهران بعد از پُل راه آهن روبروی شرکت پخش البرز

را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

ضمناً جهت کسب اطلاع بیشتر از تاریخ 03/04/1399به مدت ده روز کاری

با شمـاره تلفـن : 32261296- 034 تماس و یا به دفتر مرکزی واقع در

کرمان : خیابان سپه ، نبش سپه یک مراجعه نمائید.

متقاضیان جهت بازدید کارخانه می توانند از تاریخ 03/04/1399به

مدت ده روز کاری از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر مراجعه نمایند .

 

روابط عمومی شرکت تعاونی خاص سحاب فرهنگیان استان کرمان

0 مورد نقد و بررسی

→ خواندن مطلب قبلی

اطلاعیه

خواندن مطلب بعدی ←

آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم)اجاره سالن خط تولیدکارخانه نان ماشینی شهید باهنر-محصولات نوببا